สมัครเรียน

วันที่ 24 ม.ค. 2561

ขออภัยในความไม่สะดวก!

ทางโรงเรียนยังไม่มีนโยบายรับสมัครเรียนผ่านเว็บไซต์

ท่านที่สนใจจะสมัครเรียน กรุณาติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียนแสงอรุณ
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2465-0703

สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร :
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อโรงเรียนเดิม :
วุฒิการศึกษาเดิม :
ผู้แนะนำ :
หมายเหตุ :
ตรวจสอบ :
* กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปข้างบน