ผู้เข้าชม : 4107
โรงเรียนแสงอรุณ มีความประสงค์รับสมัครครู ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
2. ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
3. ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
4. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
5. ครูสอนระดับประถมศึกษา 1-3


คุณสมบัติผู้สมัคร
1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพครู
3) มีความตั้งใจที่จะทำงานในโรงเรียนเอกชน

การยื่นใบสมัคร กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
1) ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3) สำเนารายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
5) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ชุด
6) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

สามารถขอรับและกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารข้างต้น
ที่ห้องธุรการ โรงเรียนแสงอรุณ
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด)
เวลา 08.00 - 16.00 น.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  106
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1,844
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  4,397
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  90,776