อัลบั้มรูป : English Day Camp ป.4 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 21 ก.พ. 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแสงอรุณ จัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
1