อัลบั้มรูป : English Day Camp ป.4 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 12 ธ.ค. 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแสงอรุณ จัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
1