อาคารสถานที่

วันที่ 12 ธ.ค. 2560


 

โรงเรียนแสงอรุณ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 177 ซ.วัดกัลยาณ์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ บนเนื้อที่ 3.5 ไร่ ประกอบด้วย อาคารเรียน 5 หลัง ดังนี้
ตึกบิตุเรศ            เป็นอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น เปิดทำการเมื่อ พ.ศ.2503
ตึกมาตุรงค์          เป็นอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น เปิดทำการเมื่อ พ.ศ.2513
ตึกคณาจารย์       เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น เปิดทำการเมื่อ พ.ศ.2532
ตึกอภิชาตบุตร      เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น เปิดทำการเมื่อ พ.ศ.2542
ตึกพระวิสุทธิวงศ์   เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น เปิดทำการเมื่อ พ.ศ.2556