ตรานี้เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์และความสมัครสมานสามัคคีของบรรดาประชาคมแสงอรุณ มีความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องหมายที่รวมพลัง รวมปัญญา และรวมหัวใจหลายพันหลายหมื่นดวงให้คงไว้ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติดีประพฤติชอบ ซึ่งตราสัญลักษณ์นี้มีความหมายในรายละเอียดดังต่อไปนี้


โล่ หรือ Coat of Arms สีทองเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวแสงอรุณ มีอักษรสลักคำว่า “ศิษย์ซางตาครู้สและอัสสัมชัญ” เพื่อเป็นการเทอดทูนและรำลึกถึงสถาบันแห่งแรกซึ่งเปรียบประดุจสถาบันพ่อและสถาบันแม่ ที่ได้ให้การศึกษาแก่ท่านผู้อำนวยการก่อตั้งและบูรพคณาจารย์รุ่นแรกซึ่งล้วนสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอันสำคัญทั้งสองแห่งนี้
สามเหลี่ยมสี่แดง เป็นเครื่องหมายแทนองค์พระคริสตเจ้า องค์แห่งความรักและความบริบูรณ์ พลังแห่งปัญญา ความรู้ การริเริ่มสร้างสรรค์ ความเสียสละ อดทน และพัฒนาการที่ยั่งยืน อันสะท้อนปรัชญาแรกของศิษย์แสงอรุณ
นกพิราบสีขาวเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระจิตเจ้า องค์แห่งความสว่าง พลังแห่งคุณธรรม ความมีสติ มีวินัย สง่างาม กระฉับกระเฉง และนบนอบ อันสะท้อนปรัชญาที่ 2 ของศิษย์แสงอรุณ
รัศมีสีแดงบนพื้นสีฟ้า เป็นเครื่องหมายแทนเกียรติศักดิ์และความภาคภูมิใจ เปรียบดังแสงอาทิตย์อุทัยยามอรุณรุ่ง ที่ให้ความหวัง ความอบอุ่น เพื่อจรรโลงความดีงามและสรรพวิทยาการที่ได้รับจากโรงเรียนให้ขจรขจายสู่สังคม อันสะท้อนปรัชญาที่ 3 ของศิษย์แสงอรุณ
ช่อดอกเข็มขาวและใบมะกอก เป็นเครื่องหมายของความสำเร็จและการเติบโต พุ่มเข็มสีขาวบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้ศิษย์แสงอรุณทุกคนกระทำแต่ความดี ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และสมัครสมานสามัคคี ดังเข็มต้นเล็กที่ค่อยๆ เจริญเติบโตเป็นไม้พุ่มใหญ่ที่มั่นคง ให้ทั้งร่มเงาและกลิ่นหอมขจร
ริบบิ้นสีทองสลักปรัชญาของโรงเรียน คือ “สร้างภูมิรู้ สู่ภูมิธรรม สมภาคภูมิ” อันเป็นสิ่งที่ศิษย์แสงอรุณทุกคน พึงปฏิบัติและตระหนักอยู่เสมอ
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  56
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  425
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  4,501
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  86,379